Special Units | Dharashiv Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

  • Select E-Complaint
  • Create citizen login
  • Login
  • Fill Complaint
  • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

  • Select Online Services
  • Create citizen login
  • Login
  • Fill Information
  • Check Status by local Police station
×
GO

आर्थिक गुन्हे शाखा


Officers Portfolio

About Us

 

                                                                 आर्थिक गुन्हे विभाग 

आर्थिक गुन्हे अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना एक आव्हान आहे. म्हणून गुन्हे शाखेत आर्थिक गुन्हे शाखेची स्वतंत्र शाखा समाविष्ट केली आहे. आर्थिक गुन्हे विभागाचा कार्यकक्षा संपूर्ण विस्तारित आहे. कार्यालयाच्या आधारे शाखेचे विभाजन केले गेले आहे आणि प्रत्येक युनिटचे वरिष्ठ निरीक्षक अधिकारी आहेत. नोकरीतील घोटाळे, बँकेची गुंतागुंतीची फसवणूक, घरांची फसवणूक, सर्वसाधारण फसवणूक, शेअर्समधील घोटाळे आणि शिक्के इ.इ.डब्ल्यू. द्वारा तपासले जातात.


Telephone number:-


Email ID:-