Special Units | Dharashiv Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

  • Select E-Complaint
  • Create citizen login
  • Login
  • Fill Complaint
  • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

  • Select Online Services
  • Create citizen login
  • Login
  • Fill Information
  • Check Status by local Police station
×
GO

बीडीडीएस


Officers Portfolio

About Us

राज्यात वाढती दहशतवादी आणि नक्षलवादी कृती पाहता हे पथक आयोजित करण्यात आले आहे. हे सार्वजनिक ठिकाणी स्कॅन करते आणि स्फोटकांसाठी व्हीआयपी / व्हीव्हीआयपी भेट देणारी स्थळे. कुठल्याही स्फोटक पदार्थाची ओळख पटल्यास पथकाने ते सुरक्षितपणे नष्ट करतात.


Telephone number:-


Email ID:-