Initiatives | Dharashiv Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

  • Select E-Complaint
  • Create citizen login
  • Login
  • Fill Complaint
  • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

  • Select Online Services
  • Create citizen login
  • Login
  • Fill Information
  • Check Status by local Police station
×
GO

Initiatives

जागतिक

जागतिक महिला दिन 2023

जागतिक महिला दिनानिमित्त पोलीस मुख्यालय , इनडोर फायरबट येथे महिला पोलीस अधिकारी व महिला पोलिस अंमलदार यांच्यासाठी शूटिंग स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती...Read More

जिल्हा

जिल्हा पोलीस मुख्यालयामध्ये मियावाकी गार्डनची निर्मीती

जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने जिल्हा पोलीस मुख्यालय आणि जिल्हयातील सर्व पोलीस ठाणे परीसरामध्ये तसेच जिल्हाभरात वक्ष संवर्धन चळवळ मोठया प्रमाणात राबविण्यात येत आहे.तसेच जिल्हा पोलीस मुख्यालयामध्ये मियावाकी गार्डनची निर्मीती करण्यात येत आहे. याव्दारे संपुर्ण परीसर घनदाट झाडीचा , प्लास्टिकमुक्त व प्रदुषण मुक्त करण्यात येत आहे...Read More

पोलीस

पोलीस काका पोलीस दिदी

पोलीस काका पोलीस दिदी उपक्रमाव्दारे जिल्हयामधील प्रत्येक पोलीस उपविभागामध्ये पिंक पथकाची निर्मीती करण्यात आली असून सदर पथकात 01 पोलीस अधिकारी व 4-5 महिला पोलीस अंमलदार यांची नेमणूक करण्यात आली असून सदर पथक त्याचे हददीमधील विविध शाळा काॅलेजेस यांना भेट देवून तेथे अल्पवयीन मुले/मुली यांचेविषयक तसेच महिलाविषयक गुन्हयांच्या बाबतीत जनजागृती करते तसेच सायबर गुन्हे, रस्ते सुरक्षा, अंमली पदार्थ, लैंगिक गुन्हे इ. बाबत विदयाथ्र्यांना माहिती देण्यात येत आहे. पोलीसांविषयी असलेली भीती दुर व्हावी व शालेय जिवनात विदयाथ्र्यांनी निर्भय रहावे, यासाठी मार्गदर्शन करण्यात येत आहे...Read More

MONTHLY

MONTHLY RIWARD SYSTEM

पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांना कामामध्ये प्रोत्साहन देण्याकरीता मा. पोलीस अधिक्षक श्री अतुल कुलकर्णी यांच संपकल्पनेतून प्रत्येक महिन्यात गुन्हे बैठकीत चांगले पोलीस ठाणे, चांगले कामगिरी करणारे अधिकारी/अंमलदार, बेस्ट डिटेक्शन, बेस्ट कनव्हिक्शन इ. मुददयांवरून त्यांना ट्राॅॅॅफी तसेच बक्षिस देवून गौरविण्यात येते...Read More

माहिती

माहिती आधारीत आरोपी पाळत

दररोज जिल्हयामधील पोलीस स्टेशन हददीतील माहितगार गुन्हेगार यांना दिवसपाळी, रात्रपाळी गस्तीदरम्यान तपासले जाते. तुरूंगामधून सुटुन आलेले, मालमत्ता व शरीरासंबंधीच्या गुन्हयातील आरोपी, मटका/दारूबंदी या गुन्हयातील आरोपी यांची नोंद घेवून त्यांचा डाटाबेस बनविण्यात आला आहे. वारंवार गुन्हे करणारे आरोपी यांची माहिती DCRB मार्फत घेवून संबंधित पोलीस ठाण्यास कळवून त्यांचेवर प्रतिबंधात्मक कारावाई केली जाते. आरोपी/गुन्हेगार दत्तक योजनेव्दारे पोलीस ठाणे हददीतील दोन पेक्षा अधिक गुन्हे करणारे आरोपींची यादी बनवून पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना सदर गुन्हेगारांवर पाळत ठेवण्याचे, त्यांची इतंभूत माहिती ठेवण्याचे काम नेमून देण्यात येते. अशा प्रकारे त्यांचेवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. तसेच गुन्हेगारांचे पुर्नवसन करण्याच्या दृष्टीने त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, त्यांचे मानसोपचार तज्ञाकडून समुपदेशन करण्यात येते...Read More

मानव

मानव संसाधन व्यवस्थापन

मानव संसाधन व्यवस्थापन हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून पोलीस खात्यासारख्या कामाची व्याप्ती खुप जास्त असणा-या खात्यामध्ये उप्लब्ध मनुष्यबळाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या उददेशाने पोलीस अधिक्षक श्री अतूल कुलकर्णी यांचे संकपल्पनेतून उपविभागीय अधिकारी श्री. एम रमेश यांनी प्रायोगिक तत्वावर कळंब आणि ढोकी पोलीस ठाणे येथे मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करून पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांचेमध्ये कामाचे सुयोग्य वाटप केले. सर्व अंमलदारांसाठी SHEET, WEEKLY ASSESMENT SHEET,, GEO FENSING, DATA DIGITALISATION इ. संकल्पनांचा वापर करण्यात आला. यातून पोलीस अधिकारी व अंमलदार यांचे कार्यक्षमता वाढून त्याच्यामध्ये सकारात्मक बदल दिसून आला. सध्या ही प्रणाली संपुर्ण उस्मानाबाद पोलीस दलामध्ये राबविण्यात येत आहे...Read More

एक

एक तालुका,एक गणपती

भूम : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन ‘एक गाव, एक गणपती’ नव्हे तर ‘एक तालुका,एक गणपती’ हा अभिनव उपक्रम भूम पोलिसांनी राबविला आहे...Read More

Third

Third I

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पोलिस स्टेशन हद्दीमध्ये व शहरातील प्रत्येक भागात प्रभावीपणे गस्त व्हावी व नागरिकांना तात्काळ पोलिस मदत व्हावी याकरिता थर्ड आय पेट्रोलिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे...Read More

जागतिक

जागतिक महिला दिन

..Read More