Initiatives by Police Welfare | Dharashiv Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select E-Complaint
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Complaint
 • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select Online Services
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Information
 • Check Status by local Police station
×
GO

“पोलीस अधिकारी- अंमलदार यांच्या पाल्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षण.”
initiativesimg


  मा. पोलीस अधीक्षक श्री. अतुल कुलकर्णी यांच्या प्रयत्नातून स्मानाबाद पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी- अंमलदार यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणात सुलभता आणण्यासाठी इयत्ता 4 थी ते 12 वी पर्यंत सर्व बोर्ड आणि भाषामध्ये BYJU* S या ऑनलाईन शिक्षणाच्या व्यासपीठावर ग्लोबल थॉट फौंडेशन, मुंबई यांच्याद्वारे पोलीस पाल्यांसाठी मोफत 3 वर्षाचे सदस्यता देण्यात आले. याचा लाभ उस्मानाबाद पोलीस दलातील अधिकारी- अंमलदार यांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला असून 4 थी ते 12 वी पर्यंतच्या 351 पोलीस पाल्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले आहेत. सदर सदस्यतेचे ऑनलाईन उद्घाटन दि. 15 ऑगस्ट रोजी असून यामुळे पोलीसांच्या धावपळीच्या व अनियमित कर्तव्यामुळे त्यांच्या पाल्यांना या ऑनलाईन शिक्षाणाचा मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार आहे.