Initiatives by Police Welfare | Dharashiv Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select E-Complaint
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Complaint
 • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select Online Services
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Information
 • Check Status by local Police station
×
GO

“पोलीसांसाठी प्रेरणादायी व्याख्यानाचे आयोजन.”
initiativesimg


  उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी- अंमलदार यांच्यासाठी कायदेविषयक मार्गदर्शन कार्यशाळा कर्तव्य बजावत असताना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे ते काम करत असताना त्यांना प्रेरणा मिळावी, उत्साह वाढावा व त्यांनी आनंदाने कर्तव्य बजावावे या उद्देशाने मा. पोलीस अधीक्षक, श्री. अतुल कुलकर्णी यांनी दि. 23.12.2022 व दि. 24.12.2022 या दोन दिवशी उस्मानाबाद पोलीस मुख्यालयातील ‘अलंकार सभागृह’ येथे उस्मानाबाद पोलीस दलातील अधिकारी- अंमलदार यांसाठी प्रेरणादायी व्याख्याते श्री. अरशर सय्यद यांचे व्याख्यान आयोजीत केले होते. सदर व्याखानावेळी मा. पोलीस अधीक्षक, श्री. अतुल कुलकर्णी व मा. अपर पोलीस अधीक्षक, श्री. नवनीत काँवत यांसह पोलीस मुख्यालयातील सर्व शाखांचे अधिकारी- अंमलदार तसेच जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी, सर्व पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांसह पोलीस अधिकारी- अंमलदार हे मोठ्याप्रमाणात उपस्थित होते.