Good Work | Osmanabad Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select E-Complaint
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Complaint
 • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select Online Services
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Information
 • Check Status by local Police station
×
GO

मा. पोलीस अधिक्षक श्री. अतूल कुलकर्णी यांना विशेष सेवा पदक प्रदान

  मा. पोलीस अधिक्षक श्री. अतूल कुलकर्णी यांनी नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात उत्कृष्टरित्या सेवा बजावल्याने त्यांना मा. श्री. तानाजीराव सावंत, मंत्री सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री, उस्मानाबाद यांचे हस्ते विशेष सेवा पदक प्रदान करण्यात आले