Good Work | Osmanabad Police

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select E-Complaint
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Complaint
 • Check Status by local Police station
×
GO

Now You Will be Directed To Citizen's Portal of Maharashtra Police

To Register As New User,Follow The steps

 • Select Online Services
 • Create citizen login
 • Login
 • Fill Information
 • Check Status by local Police station
×
GO

बिट मार्शल

  उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पोलिस स्टेशन हद्दीमध्ये व शहरातील प्रत्येक भागात प्रभावीपणे गस्त व्हावी व नागरिकांना तात्काळ पोलिस मदत व्हावी याकरिता थर्ड आय पेट्रोलिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

  याअंतर्गत उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रतेक पो. स्टे. हद्दीतील महत्त्वाच्या ठिकाणावर क्युआर कोड लावण्यात आले असून गस्तिदरम्यान ते स्कॅन करण्यात येतात.

  सदर प्रणालीवर नियंत्रण कक्ष येथून लक्ष ठेवले जात असून पो. स्टे. प्रभारी अधिकारी व संबंधित उपविपोअ हे देखील गस्त योग्य प्रकारे होत आहे का हे पाहतात तसेच नियंत्रण कक्ष येथे तक्रार आल्यास ते तक्रारदाराच्या जवळील बीट मार्शलला मदतीसाठी पाठवतात.

  त्याचप्रमाणे नागरिकांना तात्काळ मदत मिळावी याकरिता पो. स्टे. निहाय बीट मार्शल यांना मोबाईल क्रमांक तात्काळ मदतीसाठी कॉल, व्हॉट्सॲप इ. द्वारे तात्काळ संपर्क करता येऊ शकतो. सदर प्रणालीमुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील गस्त प्रभावीपणे होत असून नागरिकांना काही मिनिटातच पोलिस मदत मिळत आहे.