उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र

OSMANABAD POLICE, MAHARASHTRA

उस्मानाबाद पोलीस, महाराष्ट्र


अधिकारी पोर्टफोलिओएच .जी .गवळी

पोलिस निरीक्षक

७९७२४३७१००

एस.के.मोदे

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

८१०८२७११६६

पी.व्ही.माने

पोलिस उपनिरीक्षक

९४०४३४६०९९

ए.पी .खोडेवाड

पोलिस उपनिरीक्षक

९६२३१२१२८७